x
APP下载
首页 > 资讯信息 > 9月9日周二现货日邀请好友预约获奖名单公告

9月9日周二现货日邀请好友预约获奖名单公告

2014-09-12 来源: 乐融商城

尊敬的乐迷:


    9月9日邀请好友预约活动已圆满结束,总榜单和日榜单的获奖乐迷也随即产生。总榜单中,恭喜史**获得总榜单第一名,将获得“两张F1日本站门 票以及往返机票和住宿”;恭喜叶**获得总榜单第二名,将获得移动硬盘一个;恭喜张**获得总榜单第三名,将获得蓝牙耳机一个;总榜单其他乐迷和日榜单乐迷都将获得宠物玩偶乐乐一个或者U盘一个,具体获奖信息详见下方表单。奖品将于您收到超级电视7天后发放到您邮寄超级电视的地址上。

    总排行榜获奖名单:

用户姓名 手机号 奖品
史** 1881****376 两张F1日本站
门票以及往返机票和住宿
叶** 1386****109 移动硬盘一个
张** 1515****410 蓝牙耳机一个
赵** 1332****345 宠物玩偶乐乐一个
刘** 1360****107 宠物玩偶乐乐一个
徐** 1381****132 宠物玩偶乐乐一个
郭** 1386****398 宠物玩偶乐乐一个
侯** 1891****186 宠物玩偶乐乐一个
曹** 1396****440 宠物玩偶乐乐一个
陈** 1326****021 宠物玩偶乐乐一个
郭** 1891****390 宠物玩偶乐乐一个
徐** 1581****331 宠物玩偶乐乐一个
张** 1567****520 宠物玩偶乐乐一个
张** 1396****333 宠物玩偶乐乐一个
邓** 1324*****281 宠物玩偶乐乐一个
林** 1366****737 宠物玩偶乐乐一个
钱** 1821****283 宠物玩偶乐乐一个

日排行榜获得名单:

用户姓名 手机号  获奖日期 奖品
王** 1589****200 9月2号 宠物玩偶乐乐一个
胡** 1891****973 9月2号 宠物玩偶乐乐一个
崔** 1591****000 9月3号 宠物玩偶乐乐一个
高** 1509****203 9月3号 宠物玩偶乐乐一个
陈** 1353****477 9月3号 宠物玩偶乐乐一个
洪** 1862****000 9月4号 宠物玩偶乐乐一个
孟** 1515****735 9月4号 宠物玩偶乐乐一个
龙** 1381****571 9月4号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1515****410 9月5号 宠物玩偶乐乐一个
叶** 1386****109 9月5号 宠物玩偶乐乐一个
赵** 1332****345 9月5号 宠物玩偶乐乐一个
徐** 1381****132 9月5号 纪念U盘一个
赵** 1332****345 9月6号 宠物玩偶乐乐一个
叶** 1386****109 9月6号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1515****410 9月6号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1396****333 9月6号 纪念U盘一个
王** 1890****867 9月6号 纪念U盘一个
邓** 1324****281 9月6号 纪念U盘一个
林** 1366****737 9月6号 纪念U盘一个
叶** 1386****109 9月7号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1515****410 9月7号 宠物玩偶乐乐一个
赵** 1332****345 9月7号 宠物玩偶乐乐一个
钱** 1821****283 9月7号 纪念U盘一个
叶** 1386****109 9月8号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1515****410 9月8号 宠物玩偶乐乐一个
赵** 1332****345 9月8号 宠物玩偶乐乐一个
史** 1881****376 9月9号 宠物玩偶乐乐一个
叶** 1386****109 9月9号 宠物玩偶乐乐一个
张** 1515****410 9月9号 宠物玩偶乐乐一个
郭** 1386****398 9月9号 纪念U盘一个

    温馨提示:由于需购买超级电视才享有获奖资格,有部分用户由于最终未成功购买超级电视,根据活动规则自动丧失获奖资格。

                                                                                                     2014年9月12日

                                                                                                           乐视商城